Die pienkingpotensiaal van witwyne

2019-10-21T12:28:29Z (GMT) by Anton Pieter Nel Francois van Jaarsveld
’N PAAR BASIESE RIGLYNE OM DIE
PIENKINGPOTENSIAAL VAN WITWYNE TE
VERMINDER, WORD HIER BESPREEK, MAAR
NAVORSING IS TANS BY NIETVOORBIJ AAN DIE
GANG EN MEER OMVATTENDE TERUGVOERING
SAL AAN DIE EINDE VAN DIE STUDIE AAN DIE
BEDRYF GEGEE WORD.

License

CC BY-NC-SA 4.0