Verminder pienkingpotensiaal van witwyne so.pdf (2.49 MB)

Verminder pienkingpotensiaal van witwyne so

Download (2.49 MB)
journal contribution
posted on 21.10.2019, 12:47 by Anton Pieter Nel, Francois van Jaarsveld
Pienking is ’n fenomeen wat ontstaan sodra witwyne wat die
potensiaal het om te pienk aan suurstof blootgestel word. Dit
kom algemeen in Sauvignon blanc voor, maar ook in Chardonnay, Colombar, Chenin blanc en Viognier.

History

Exports

Logo branding

Exports