Die pienkingpotensiaal van witwyne.pdf (484.36 kB)

Die pienkingpotensiaal van witwyne

Download (484.36 kB)
journal contribution
posted on 21.10.2019, 12:28 by Anton Pieter Nel, Francois van Jaarsveld
’N PAAR BASIESE RIGLYNE OM DIE
PIENKINGPOTENSIAAL VAN WITWYNE TE
VERMINDER, WORD HIER BESPREEK, MAAR
NAVORSING IS TANS BY NIETVOORBIJ AAN DIE
GANG EN MEER OMVATTENDE TERUGVOERING
SAL AAN DIE EINDE VAN DIE STUDIE AAN DIE
BEDRYF GEGEE WORD.

History

Exports

Logo branding

Exports